Wijzigingen Jachtopeningsbesluit gepubliceerd in Belgisch Staatsblad
Datum: Donderdag 22 oktober @ 09:04:31 GMT+1
Onderwerp: Valkerij


Op vrijdag 9 oktober 2015 keurde de Vlaamse regering de wijzigingen aan het Jachtopeningsbesluit definitief goed. Met deze goedkeuring herbevestigt de regering de bijzondere jacht (art. 7). Het wijzigingsbesluit verscheen vandaag (21/10/2015) in het Belgisch Staatsblad en gaat van kracht vanaf 22/10/2015.

bron: HVV
   


De Raad van State had op 23 april 2015 op vraag van Vogelbescherming Vlaanderen vzw de bijzondere jacht vernietigd. De Raad van State deed dit wegens een gebrek aan rechtsgrond voor de bijzondere jacht in het Jachtdecreet. Ondertussen heeft de Vlaams Overheid deze rechtsgrond wel voorzien in artikel 4 van het Jachtdecreet. Het was dan ook mogelijk om opnieuw een bijzondere jacht te voorzien in het Jachtopeningsbesluit. De Vlaamse regering heeft hier, mede op vraag van Hubertus Vereniging Vlaanderen en de landbouwsector, snel werk van gemaakt.

De nieuwe jachttijden voor de bijzondere jacht (nieuwe artikel 7 van het Jachtopeningsbesluit) zijn dezelfde als deze voor de vernietiging.

Verder werd ook de vijfjaarlijkse hernieuwing uit het Jachtopeningsbelsuit geschrapt. Het Jachtopeningsbelsuit is daarmee in principe ‘voor altijd’ geldig. In de praktijk zullen regelmatig ‘ad-hoc’ wijzigingen aan het Jachtopeningsbesluit worden uitgevoerd. De bedoeling is dat dit zal gebeuren via een georganiseerd overleg met de verschillende belangengroepen.

De tekst uit het Belgisch Staatsblad kan u hier terugvinden.

De bijzondere jacht is een noodzakelijk middel om schade aan onder meer landbouwgewassen op een efficiënte manier te voorkomen - een taak die jagers in samenwerking met landbouwers ter harte nemen. Hubertus Vereniging Vlaanderen bedankt de Vlaamse Regering voor haar inspanningen om de bijzondere jacht snel terug mogelijk te maken.

Dit artikel komt van valkeniers.be
http://www.valkeniers.be

De URL voor dit verhaal is:
http://www.valkeniers.be/modules.php?name=News&file=article&sid=150