Jachtopeningsbesluiten 2013 - 2018
Datum: Woensdag 03 juli @ 11:07:25 GMT+1
Onderwerp: Valkerij


  De Vlaamse Regering heeft het nieuwe Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de jachtopeningstijden in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2018, kortweg Jachtopeningsbesluit 2013 - 2018, goedgekeurd. Sinds woensdag 3 juli werd dit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en is vanaf dan ook van kracht.In deze samenvatting geven wij u de grote lijnen van het nieuwe Jachtopeningsbesluit:

Gewone jacht
Grofwild:
Wild zwijn is geopend van 1 januari tot en met 14 juli en van 1 augustus tot en met 31 december. Een belangrijke wijziging daarbij is het niet langer opsplitsen in verschillende leeftijdscategorieën.
Reegeit en -kits zijn gewijzigd naar een opening van 1 januari tot en met 31 maart, een verlenging dus van de opening met één maand.
Reebok is open van 1 mei tot en met 14 september, een vervroeging van een halve maand. Opgelet: de laatste jachtdag wordt met één dag vervroegd!
De opening van edelhert, damhert en moeflon blijft ongewijzigd.

Kleinwild:
De opening voor haas en fazant blijft ongewijzigd.
Patrijs is opnieuw geopend van 15 september tot en met 14 oktober. Indien u jaagt in erkend WBE verband en deze voldoet aan bepaalde voorwaarden, dan is jacht mogelijk t.e.m. 14 november.

Waterwild:
Wilde eend opent een halve maand vroeger, namelijk van 15 augustus tot en met 31 januari.
De opening op Canadese gans wordt eveneens verlengd: opening van 15 augustus tot en met 31 maart.
De opening van de grauwe gans blijft ongewijzigd, namelijk van 15 augustus tot en met 30 september.

Overig wild:
Konijn is geopend van 15 augustus tot en met 28 of 29 februari, een verlenging met één maand.
De opening van houtduif blijft ongewijzigd.
De opening van de vos verschuift, maar de duur van de periode blijft ongewijzigd: van 15 oktober tot en met 28 of 29 februari.

Bijzondere bejaging
Voor verwilderde kat voorziet men in tegenstelling tot het vorige openingsbesluit een jaarrond opening, van 1 januari tot en met 31 december. Deze jacht is uitsluitend toegestaan met de kastval.
Everzwijn van 1 januari tot en met 31 december, een verlenging met drie maanden.
Grauwe gans van 15 juli tot en met 14 augustus, met bijkomend een opening van 1 oktober tot en met 31 januari.
Canadese gans van 1 april tot en met 14 augustus.
Wilde eend van 15 juli tot en met 14 augustus, een inkorting met een halve maand.
Smient van 15 oktober tot en met 14 november, en uitsluitend wanneer schade kan aangetoond worden aan landbouwteelten, andere dan permanente graslanden.
Konijn van 1 maart tot en met 14 augustus, een inkorting met één maand.
Vos van 15 mei tot en met 14 oktober.
Edelhert, damhert, moeflon, houtduif en kievit blijven ongewijzigd.

De voorwaarden om bijzondere bejaging uit te oefenen:
 ·  Het ontbreken van andere bevredigende oplossingen om belangrijke schade aan gewassen, weiden of eigendommen te voorkomen. Voor vogelsoorten die tot het jachtwild behoren, blijft dat beperkt tot belangrijke schade aan gewassen en weiden;
 ·  Ter bescherming van wilde fauna of flora, of ter instandhouding van de natuurlijke habitats;
 ·  In het belang van de veiligheid van het luchtverkeer.

Aanpassing voorwaardenbesluit Invoeging van een artikel 11/1:
Dit artikel neemt de voorwaarden op die de jacht op patrijs van 15 oktober tot en met 14 november mogelijk maakt:
 ·  Uit de aangeleverde wildrapporten van de afgelopen drie jaar blijkt dat er minimaal een gemiddelde van drie broedkoppels patrijzen per 100 ha open ruimte worden geteld;
 ·  De jachtrevieren maken deel uit van een erkende WBE;
 ·  In het ingediende wildbeheerplan werden maatregelen opgenomen die expliciet de staat van instandhouding van de patrijs verbeteren.

Wijziging artikel 17:
Verwilderde katten kunnen uitsluitend bejaagd worden met kastvallen met een maximum volume van 1000 dm³ en waarin de dieren zich vrij kunnen bewegen. In de zijwand zit op maaiveldhoogte een opening waarin een cirkel kan getrokken worden van 6,5 cm. De bovenzijde bestaat uit ondoorzichtig materiaal.
Bij het vangen van verwilderde katten dient u één van volgende handelwijze te volgen:
Indien de kat geen halsband of een ander visueel merkteken draagt dat aangeeft dat ze een eigenaar hebben:
 ·  Doden toegestaan
Indien de kat wel een halsband of een ander visueel merkteken draagt dat aangeeft dat ze een eigenaar hebben:
 ·  Onmiddellijk in vrijheid stellen;
 ·  Overbrengen naar een dierenarts voor castratie of sterilisatie, en vervolgens terug vrij laten;
 ·  Overbrengen naar een asiel.


bron: Belgisch Staatsblad / HVVDit artikel komt van valkeniers.be
http://www.valkeniers.be

De URL voor dit verhaal is:
http://www.valkeniers.be/modules.php?name=News&file=article&sid=141